Kart

Jørnstun ligger i bygda Feiring i Eidsvoll kommune.

 

Adressen er:
Aarnesvegen 14
2093 Feiring