Kart

Hansstuen spiseri ligger i bygda Feiring i Eidsvoll kommune.

 

Adressen er:
Aarnesvegen 13
2093 Feiring